CKT0010B
按圖試讀👆
Close
產品編號: CKT0010B
中文名稱: 天天親近主-第二冊 + 閃閃手工書衣 (價值$20)
重量(克): 565
出版社: 漢語聖經協會
尺寸: 12.5 x 18.1 x 2.8 cm
價錢: $97.00 ($108.00) 減 10%
頁數: 735
簡介

套裝包括:
  1) CKT0010B 天天親近主 II (一本)
  2) 閃閃手工書衣 (一個)(價值$20)

___________________________________
內容簡介:
1) 天天親近主


・透過經文讓我們更認識上帝,更認清自己,處理人際關係更有智慧。
・採用《新普及譯本》經文,就連初次讀聖經的朋友也會看懂。


2) 閃閃手工書衣 (一個)(價值$20)