CAT6794
Close
產品編號: CAT6794
中文名稱: 新約全書.註釋版.平裝
英文名稱: Holy Bible - Contemporary Chinese Version - New Testament (Footnote Version)
書本類別: 註釋版
版本: 新漢語譯本
ISBN: 9789625137940
語言: 繁體
重量(克): 605
出版社: 漢語聖經協會
尺寸: 15.5 x 23.0 x 2.4 cm
價錢: $70.00 ($72.00) 減 $2.00
頁數: 640
簡介
  • 根據原文聖經重新翻譯。
  • 翻譯直接而明暢,讓人對聖經的話語有切身體會。
  • 力求符合原文的思想、感情色彩和語言風格,以現代漢語翻譯,意思明確、層次清晰。
  • 盡量保留原文的脈絡標記,如字詞的重複、同源詞的佈置、首尾呼應的手法、功能詞的運用和當中的邏輯關係等,務求內容清楚明白,而附加的註釋在這方面也作了簡略的說明,讓讀者不至於對書卷的上下文茫無頭緒,失去讀經的興趣。

《聖經.新漢語譯本》詳細介紹

Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hw_product' is marked as crashed and should be repaired in /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php on line 1036 Call Stack: 0.0008 328448 1. {main}() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/hk/product_detail.php:0 2.7264 1803296 2. printRelatedProdList_swiper() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/hk/product_detail.php:1042 2.7264 1803480 3. fetchRelatedProdList() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php:1065 2.7264 1804072 4. mysqli_query() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php:1036 Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php on line 1036 Call Stack: 0.0008 328448 1. {main}() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/hk/product_detail.php:0 2.7264 1803296 2. printRelatedProdList_swiper() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/hk/product_detail.php:1042 2.7264 1803480 3. fetchRelatedProdList() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php:1065 2.7269 1804328 4. mysqli_error() /home/webmaster/domains/chinesebible.org.hk/private_html/function/productFunc.php:1036 Error occur. Please try again or contact administrator.